Logo Lioton

ლიოტონ® 1000 გელი

სხეულის ქვედა ნაწილის გაჭიმვა

გაჭიმვა ააქტიურებს სისხლის მიმოქცევას, ზრდის კუნთების ელასტიურობას და ამცირებს დაავადების განვითარების შანსს. ეს ვარჯიშები ყველაზე უფრო ეფექტურია, როდესაც მათ ყოველდღე ასრულებთ, განსაკუთრებით ხანგრძლივი ჯდომის ან დგომის შემდეგ. თითოეული პოზიცია 15 წმ-ის განმავლობაში მაინც დაიკავეთ!

 

ივარჯიშეთ ჯანმრთელი ფეხების შესანარჩუნებლად

ფეხები ადამიანის აგებულების გამორჩეული ნაწილია. რთული კუნთოვანი სისტემის დახმარებით წელიდან ფეხის თითებამდე 60-ზე მეტი ძვალი ურთიერთქმდებს ერთმანეთთან. საშუალო ადამიანი ცხოვრების მანძილზე 150 000 კმ-ს გადის, დღეში 9000 ნაბიჯს დგამს, რაც დედამიწის გარშემო დაახლოებით 4-ჯერ შემოვლის ტოლფასია.

 

აქედან გამომდინარე, კუნთების გავარჯიშება სასარგებლოა ფეხების გადაღლის და სისუსტის პროფილაქტიკისა და ვენური სისტემის ჯანმრთელობის შენარჩუნებისათვის.

 

გაუმჯობესებული სისხლის მიმოქცევა

გაჭიმვა აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას კუნთებსა და სახსრებში. გაზრდილი სისხლის ნაკადი ჩვენს უჯრედებს საკვებ ნივთიერებებს აწვდის, იქიდან კი გამოაქვს ნარჩენი პროდუქტები.

 

`ნამდვილად არ აქვს მნიშვნელობა, რას გააკეთებთ, უბრალოდ იმოძრავეთ.´

 
 

ეინარჩუნეთ სისხლის მიმოქცევა

ხშირად, განსაკუთრებით სამსახურში ან მგზავრობისას, გვიწევს უმოძრაოდ ყოფნა, რაც არასასურველია ქვედა კიდურების ვენებისათვის, რადგან სისხლის გადადენა კიდურებიდან გულისაკენ კუნთების მოძრაობაზეა დამოკიდებული.

 

მიუხედავად იმისა, თუ რამდენად შეზღუდული ხართ დროსა და სივრცეში, მაინც არსებობს მარტივი და ხანმოკლე ვარჯიშები, რომლებიც დაგეხმარებათ სწრაფად შეუმსუბუქოთ თქვენს ვენებს მდგომარეობა.

 

›› ვრცლად

 

თეძო/დუნდულოს გაჭიმვა

მარცხენა ფეხი მარჯვენა მუხლზე გადააჯვარედინეთ. ხელები გადააჭდეთ მარჯვენა ბარძაყის უკან და ფეხი თქვენსკენ ფრთხილად მოზიდეთ, სხეულის ზედა ნაწილი კი მოადუნებულ მდგომარეობაში შეინარჩუნეთ. შემდეგ შეცვალეთ ფეხები და იგივე მეორე მხარეს გაიმეორეთ.

მუხლქვეშა მყესის გაჭიმვა

დაწექით იატაკზე და მოხარეთ მუხლები. გაჭიმეთ ერთი ფეხი და შემდეგ თქვენსკენ ნელა წამოიღეთ თან ხელი ბარძაყს, წვივს ან კოჭს შემოაჭდეთ. მუხლი ოდნავ მოხრილი გქონდეთ. შემდეგ შეცვალეთ ფეხები და იგივე მეორე მხარეს გაიმეორეთ.

ბარძაყის შიგნითა ზედაპირის გაჭიმვა

იატაკზე დაჯექით და ფეხები შეაერთეთ. მუცლის კუნთები დაჭიმული გქონდეთ და წინ გადაიხარეთ, სანამ არ იგრძნობთ ბარძაყის შიდა ნაწილის მსუბუქ გაჭიმვას.

წინ ვარდნით გაჭიმვა

წინ ვარდნით პოზიციაში ერთი მუხლით იატაკზე დაეყრდენით, მეორე ფეხი წინ გაწიეთ და მოხარეთ მუხლის სახსარში 90 გრადუსით. ხელით დაიჭირეთ მუცლის კუნთები. წინ Fრთხილად გადაიხარეთ, სანამ არ იგრძნობთ გაჭიმვას ფეხის ან თეძოს წინა ზედაპირზე. შემდეგ შეცვალეთ ფეხები და იგივე მეორე მხარეს გაიმეორეთ.

მუხლქვეშა მყესის გაჭიმვა

ზემოთ აღწერილ პოზიციაში ნელა გადაიხარეთ უკან, სანამ ფეხი ოდნავ არ მოიხრება. წელში წინ მოიხარეთ ისე, რომ ზურგი სწორად გქონდეთ, სანამ არ იგრძნობთ მცირე დაჭიმვას ფეხის უკანა ზედაპირზე. შემდეგ შეცვალეთ ფეხები და იგივე მეორე მხარეს გაიმეორეთ.

თეძოს შიდა მსხლისებრი კუნთის გაჭიმვა

დაეყრდენით ხელებსა და მუხლებს. მარცხენა მუხლი წინ შეწიეთ ისე, რომ ხელებს შორის მოხვდეს (ტანი მუხლს უკან უნდა გქონდეთ). მარჯვენა ფეხი უკან გაჭიმეთ და, თუ შეძლებთ, წინ გადაიხარეთ და წინამხრები იატაკზე დაასვენეთ.

მუხლები მკერდთან

იატაკზე დაწექით, მუხლები მკერდისკენ მოხარეთ და ხელები მუხლებს შემოაჭდეთ. ფრთხილად დააწექით იატაკს თეძოებით.

მუხლი მკერდთან

ზემოთ აღწერილ პოზიციაში ერთი ფეხი გაჭიმეთ, მეორე კი მუხლში მოხარეთ და გულ-მკერდს მიუახლოვეთ, სანამ თეძოში დაჭიმვას არ იგრძნობთ. შემდეგ შეცვალეთ ფეხები და იგივე მეორე მხარეს გაიმეორეთ.

წვივის გაჭიმვა

დადექით ხელებზე და მუხლებზე. ფეხები გაჭიმეთ, მაგრამ ბოლომდე არა, ოდნავ მოხრილი დატოვეთ. ერთი ან ორივე ტერფით იატაკს დააწექით, ისე, რომ ზურგი გასწორებული გქონდეთ და მუცლის კუნთები შეწეული.

წვივის გაჭიმვა მუხლებზე დგომით

დადექით ხელებზე და მუხლებზე, მარცხენა ტერფი ხელებს შორის შეწიეთ, ფრთხილად მოხარეთ მუხლი და ქუსლით იატაკს დააწექით.

ხერხემლის მოხრა

იატაკზე დაწექით და მარჯვენა ტერფი მარცხენა მუხლზე დაიდეთ. მარცხენა ხელის დახმარებით მარჯვენა მუხლს იატაკისკენ დააწექით, თან ზურგში გვერდზე მოიხარეთ, მარცხენა მკლავი გაშლილი გქონდეთ, ხოლო თეძოები და მხრები იატაკს დაყრდენობილი. შემდეგ იგივე მეორე მხარეს გაიმეორეთ.

ბარძაყის ოთხთავა კუნთის გაჭიმვა

გვერდზე დაწექით და წონასწორობა იდაყვით შეინარჩუნეთ. მეორე ხელის დახმარებით მარჯვენა ტერფი ნელა გაწიეთ დუნდულოსკენ ისე, რომ ორივე მუხლი შეერთებული და ქვემოთ დახრილი გქონდეთ. შემდეგ ფეხები შეცვალეთ.

Berlin-Chemie AG