რა არის ვენური უკარისობის სიმპტომები და სტადიები?

ვენების დაავადების სტადიები

ზედაპირული ვენების დაავადება უვითარდება ნებისმიერი ასაკის და აქტიობის ქალსა და მამაკაცს. უმეტესობას აღენიშნება ხილული ვარიკოზული ვენები, ზოგს კი დაავადების აშკარა ნიშნები არ აქვს.

ზუსტი დიაგნოზი ვენური პრობლემის სწორი კლასიფიკაციის საფუძველია.

გაურკვევლობის თავდან აცილებასა და ვენური პრობლემებსადმი სტანდარტული მიდგმისმიზნით, ექსპერტების ჯგუფმა შექმნა კლასიფიკაციის სისტემა - CEAP. ეს აკრონიმი ნიშნავს შემდეგს:

  • კლინიკა  – როგორ გამოიყურება პაციენტის ვენები
  • ეტიოლოგია  – პრობლემა მემკვიდრულია თუ არა
  • ანატომია  – რომელი ვენებია დაზიანებული
  • პათფიზიოლოგია  – რომელი მიმართულებით მოძრაობს სისხლი (ნორმალური თუ არა) და სად ხდება სისხლის ნაკადის ბლოკირება 
ფეხზე არ აღინიშნება ზედაპირული ვენების დაავადების ხილული ნიშნები

ზედაპირული ვენების დაავადების ხილული ნიშნები არ არის

ფეხზე არ აღინიშნება ზედაპირული ვენების დაავადების ხილული ნიშნები.

ფეხზე ჩანს ვენური ქსელი, ვენური ბადეები,  ე.წ. ობობა ვენები

ვენური ქსელი

ვენებს, რომელსაც ხედავთ ან შეიგრძნობთ უშუალოდ კანქვეშ, ეწოდება ზედაპირული ვენები. ვენური ქსელები ან ვენური ბადეები, წარმოადგენს წვრილი სისხლძარღვების გროვებს, რომლებიც კანქვეშ ჩნდება; ხშირად მათ აქვთ წითელი, ლურჯი ან იისფერი შეფერილობა; ჰგავს ობობას ქსელს. ჩვეულებრივ ჩნდება სახეზე და ფეხებზე. 

ფეხზე ჩანს ვარიკოზული ვენები

ვარიკოზული ვენები

ვარიკოზული ვენები ჩნდება ფეხების კანქვეშ. ამ გაფართოებული ვენების დანახვა ადვილია, რადგან ისინი გასქელებულია და დაგრეხილი. ჭარბი წონისას მათი გამოვლენა შესაძლოა გაძნელდეს კანქვეშა ცხიმოვანი ქსოვილით დაფარვის გამო.

ფეხის შეშუპებული უბანი

შეშუპება

თუ თქვენ გაწუხებთ ვენების ქრონიკული უკმარისობა, ხშირად ვითარდება წვივების და ტერფების შეშუპება. თითით დაჭერისას ქსოვილებში დიდი ხნით რჩება ჩაღრმავება.

მიზეზებია ყავის და ალკოჰოლის მიღება, ხანგრძლივი დროით დგომა ან ჯდომა, მაღალი ტემპერატურის ზემოქმედება და ჰორმონული ცვლილებები.

ფეხზე ჩანს კანის სიწითლე

კანის ცვლილებები

ხანგრძლივი შეგუბება და ვენური წნევის ზრდა განაპირობებს კანის მოწითალო-ყავისფერი შეფერილობის განვითარებას. ყველაზე კარგად ეს ჩანს მუხლების გარშემო, თუმცა შეიძლება ასევე გაჩნდეს წვივებსა და ტერფებზე.

ფეხზე აღინიშნება ღია ვენური წყლული

ვენური წყლულები

ვენური წყლულები ჩვეულებრივ, შეხებით მტკივნეულია, არ არის დიდი და ზომიერად შემაწუხებელია. ისინი წარმოდგენს ზედაპირული ვენების დაავადების წინა სტადიების გართულებას.

პროცესი იწყება პატარა ზომის ჭრილობით,, რომელიც შეიძლება საგრძნობლად გაიზარდოს. ვენური წყლულები შეიძლება იყოს წითელი შეფერილობის და სდიოდეს სითხე.

Leg showing no visible signs of superficial venous disease

No visible signs of superficial venous disease

Leg showing no visible signs of superficial venous disease.

Leg showing spider veins only

Spider veins

Veins which you can see or feel just under the skins surface are called superficial veins. Spider veins are clusters of tiny blood vessels that develop close to the surface of the skin. They are often red, blue, or purple; and they have the appearance of a spider web. They are commonly found on the face and legs.

Leg showing varicose veins

Varicose veins

Varicose veins usually occur just under the skins surface on the legs. These enlarged or dilated sections are easy to see as they appear thick and knobby. They can be more difficult to detect if you are overweight as they can become hidden by fatty tissue under the skin.

Swollen leg area affected with oedema

Oedema

If you suffer from chronic venous insufficiency, oedema frequently occur in the lower limbs and ankles. A dent may form for an extended period of time in the tissue when pressed with a finger.

Causes include coffee or alcohol consumption, standing or sitting for extended periods of time, high heat and hormone fluctuations.

Leg showing changes or reddening of the skin

Skin changes

Prolonged pooling and increased vein pressure can cause the skin to become a reddish-brown color. This is most noticeable around the ankles but can cover the shins and feet as well.

Leg affected with an open venous ulcer

Venous ulcers

Venous ulcers are usually tender to the touch, shallow and moderately uncomfortable. They are complications of previous stages of superficial venous diseases.

These often begin as small sores which can expand greatly. Venous ulcers may ooze fluids and be reddish in appearance.

როგორ შემიძლია ზედაპირული ვენების უკმარისობის პროფილაქტიკა?

ზედაპირული ვენების უკმარისობის განვითარების რისკის შესამცირებლად რეკომენდებულია ჯანსაღი ცხოვრების წესი. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სათანადო ვარჯიში, ალკოჰოლის და სიგარეტისთვის თავის არიდება და ბალანსირებული დიეტა.

ვენების რეგულარული ვარჯიში ასევე ხელს უშლის ზედაპირული ვენური უკმარისობის განვითარებას ან პროგრესირებას. გარდა ამისა, ვარიკოზული ვენების გართულებების განვითარების პროფილაქტიკის უნარი აქვს ლიოტონი 1000 გელს.

როგორ მუშაობს ლიოტონი® 1000 გელი ზედაპირული ვენების დაავადებების დროს

ოდესმე გიფიქრიათ, როგორ გვეხმარება ჩვენი ვენები ყოველდღე, როგორ მუშაობს და როგორ სუსტდება? ეს ვიდეო წარმოგიდგენთ მოკლე მიმოხილვას და ასევე, გაჩვენებთ, თუ როგორ მუშაობს ლიოტონი® 1000 გელი თქვენი ვენების დასახმარებლად.